Pekka Suomäki: American Beauty.

Posted on heinäkuu 10, 2012 Kirjoittanut

1(Kuvia lisätty 7.7.2012)

Kollaasisarjan materiaali koostuu Kalifornian, pääasiassa San Franciscon kaduilta löytyneistä roskista, joita ”sikäläinen agenttini” on kerännyt vuodesta 2010. En lisää Amerikan-aineistoon mitään vieraita elementtejä, mutta vesivärien käytön olen itselleni sallinut. Osassa sarjan kuvia on käytetty kahvivärjäystä.

Vuoden 2011 lopulla käynnistynyt projekti on ”puolivakava”, vaikka vaihteluksi ja viihteeksi viritelty onkin. Tuntui tarpeelliselta hakea välillä aivan muunlaista tekemisen tapaa kuin mihin on tottunut. Tekniikan oli hyvä olla sellainen, että valmista syntyy tavanomaista nopeammassa tahdissa. Myös – niinikään tyypillinen – etukäteissuunnittelu vaikutti mielekkäältä unohtaa.

”Nopeus” ei tarkoita kilpailua aikaa vastaan tai teosten määrään liittyviä tavoitteita. Kollaasi vain mahdollistaa ripeämmän työskentelyrytmin kuin varsinaiset tekniikkani, esinekoosteet ja valokuva. Materiaalilähtöisyydestä taas seuraa, että voi ryhtyä tekemään ilman mielikuvia lopputuloksesta.

(Some photos added July 7, 2012)

Collage series is based on material, which is collected by my ”agent” there from California, mainly San Fransico streets since 2010. I don’t add any extra elements to my US material, but I have allowed myself to use watercolours. In some of the images in this series I’ve used coffee staining.

The project (started in the end of 2011) is ”half-serious”, even though it has been started for change and entertainment. I felt necessary to seek for very different method of working than to what I’m used to. I wanted a technique in which I could get finished faster than usually. I also wanted to forget pre-planning which is also usual for me.

”Fastness” doesn’t mean racing against time or getting as many works done as possible. Making collage just lets me work faster than I usually do with my main techniques, assemblages and photography. And when the focus is on the material, I can just start working without any pre-visualization of the outcome.

Kirjoittaja/by: Pekka Suomäki

Mainokset
Avainsanat: , , ,